Onderhoud

Onderhoud is het behoud van uw woning of schip.

Door mijn jarenlange ervaring weet ik dat met onderhoud grote kosten kunnen worden voorkomen.

Dakgoot:
Regelmatige schoonmaak van uw dakgoot voorkomt lekkage.

Hang en sluitwerk:
– Door goede sloten op deuren en ramen te plaatsen, kan u inbraak voorkomen.
– Regelmatige controle hierop is nodig.

Schilderwerk:
Door onderhoud aan uw houtwerk is reparatie te voorkomen.

Onderhoud van uw Schip:
– Mijn hobby is mijn Schip. Hierdoor heb ik ervaring in onderhoud aan dit vaartuig.
– Onderhoud intern of een complete nieuwe inrichting.
– Onderhoud en reparaties op het droogdok.
– Plaatsing van nieuwe aluminium ramen.